Astri Andresen

Astri Andresen

Astri Andresen er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Rokkansenteret.

Samenes historie fra 1750 til våre dager

Astri Andresen, Steinar Pedersen, Einar Niemi og Bjørg Evjen