Steinar Pedersen

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen er dr. philos i historie ved Samisk høgskole.

Samenes historie fra 1750 til våre dager

Astri Andresen, Steinar Pedersen, Einar Niemi og Bjørg Evjen