Halvard Vike

Halvard Vike

Halvard Vike er dr.polit. i sosialantropologi. Han har vært forsker ved Telemarksforsking–Bø, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.
Siden 2003 har han arbeidet som førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Vike har gjennomført omfattende feltarbeid i flere norske kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre organisasjoner. Som forsker, konsulent og rådgiver har han foretatt en lang rekke evalueringer av omstillingsarbeid, ledelse og styringsformer. Han har skrevet en mengde artikler og utgitt flere bøker.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011

Velferd uten grenser

Den norske velferdsstaten ved veiskillet
Halvard Vike
Utgivelsesår: 2004