Oscar Brenifier

Oscar Brenifier

Oscar Brenifier er høyskolelærer med doktorgrad i filosofi. Han har arbeidet i mange land med filosofiverksteder for voksne og filosofisk praksis for barn. Han har utgitt flere filosofibøker for barn, ungdom og lærere, deriblant Motsetningenes filosofi (Cappelen Damm, 2009). Han står bak Unesco-rapporten om Den ikke-akademiske filosofien i verden.
www.brenifier.com

Jaques Després har arbeidet innenfor så ulike områder som animasjon, dataspill og scenografi. Motsetningenes filosofi (Cappelen Damm, 2009) er hans første bok.
www.jacquesdespres.eu