Aage Moan

Aage Moan

Aage Moan er lektor ved Malvik videregående skole og har hovedfag i sosiologi. Han deltatt i arbeidet med utformingen av læreplanen som boka er skrevet etter. Han er også førstelektor ved NTNU i Trondheim og underviser lærerstudenter i samfunnskunnskap og fagdidaktikk.

Livsløp og velferd

Aage Moan
Utgivelsesår: 2007

Livsløp og velferd

Aage Moan og Kirsti Molteberg
Utgivelsesår: 2007

Målstyrt arbeidsbok i sosialkunnskap

Aage Moan
Utgivelsesår: 2003

Livsløp og samfunn

Aage Moan
Utgivelsesår: 2001

Fridom og velferd

Aage Moan og Audun Bakkerud
Utgivelsesår: 2001

Frihet og velferd

Aage Moan og Audun Bakkerud
Utgivelsesår: 2001

Livsløp og samfunn

Aage Moan
Utgivelsesår: 2001