Monica Dalen

Monica Dalen

Monica Dalen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hun har gitt ut flere bøker om pedagogikk og spesialundervisning. I 1992 forsvarte Barbro Sætersdal og Monica Dalen den første norske doktoravhandlingen om utenlandsadopterte barns tilpasning i Norge.

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012