Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Atlas for barnetrinnet

Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 2015

Geografididaktikk for klasserommet

En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere
Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre (red)
Utgivelsesår: 2015

Globus Samfunnsfag Digital Fagnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2013

Atlas for videregående skole

Oppdatert i 2012
Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 2012

Atlas for ungdomstrinnet

Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 2012

Columbus (skolelisens)

Digital kartlære for barnetrinnet
Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 2010

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgåve Samfunnsfag 7 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2006

Cappelens Atlas ungdomstrinnet Fargetransparenter

Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 2006

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2006

Samfunn 8-10 Geografi 10 (L97)

Jens Amundsen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1999

Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 10 (L97)

Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråberg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1999

Globus 7 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1999

Samfunn 8-10 Brukerveiledning 10 (L97)

Jens Amundsen, Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråbeg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1999

Samfunn 8-10 Brukerveiledning 9 (L97)

Jens Amundsen, Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråbeg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1998

Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 9 (L97)

Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråberg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1998

Globus 6 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1998

Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 8 (L97)

Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråberg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1997

Samfunn 8-10 Brukerveiledning 8 (L97)

Jens Amundsen, Rolf Mikkelsen, Asle Svven, Sissel Gråbeg Vatn og Svein A. Aastad
Utgivelsesår: 1997

Globus 5 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1997

Cappelens Arbeidskart for grunnskolen

Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1995