Aslaug Mikkelsen
© Asbjørn Jensen/UiS

Aslaug Mikkelsen

Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I perioden 2007–2011 var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid og gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. I tillegg til en rekke internasjonale artikler innenfor ledelse, HRM, bedriftens samfunnsansvar og helse i arbeidslivet har hun skrevet bøker og bokkapitler om medarbeidersamtaler, sykefravær og bedriftens samfunnsansvar knyttet til ekspansjon av olje- og gassaktiviteter i Arktis. Ved siden av sitt arbeid på Universitetet i Stavanger er Aslaug Mikkelsen nestleder i styret for Helse Stavanger og styreleder for Høgskolen i Nesna.

Strategisk HRM 1

Ledelse, organisasjon, strategi og regulering
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Tiltak mot sykefravær

Aslaug Mikkelsen (red.)
Utgivelsesår: 2002

Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet

Aslaug Mikkelsen
Utgivelsesår: 2002