Ragnhild A. Michaelsen

Ragnhild A. Michaelsen

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007