Sidsel Meyer
© Foto: privat

Sidsel Meyer

Sidsel Meyer er tidligere høgskolelektor, i dag senior, ved Høgskolen i Oslo, Journalistutdanningen. Hun har i en årrekke undervist i nyhets- og nettjournalistikk med særlig fokus på research og kildekritikk. Hun er dessuten utdannet fagbibliotekar med tilleggsstudier i historie, mediekunnskap og IT.

Er nå det så sikkert?

Journalistikk og kildekritikk
Egil Fossum og Sidsel Meyer
Utgivelsesår: 2008