Trude Mathiesen

Trude Mathiesen

Trude Mathisen har vært lærer i 20 år og jobber nå på mellomtrinnet.

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Brettbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Globus Samfunnsfag Digital Fagnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2013

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgåve Samfunnsfag 7 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Lærerens bok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2006

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Elevbok

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen
Utgivelsesår: 2006

Globus Geografi og samfunnskunnskap Du og samfunnet

Trude Mathiesen
Utgivelsesår: 2001

Globus Geografi og samfunnskunnskap Du og samfunnet

Trude Mathiesen
Utgivelsesår: 2001

Globus Geografi og samfunnskunnskap Slik styres Norge

Trude Mathiesen
Utgivelsesår: 2000

Globus 7 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1999

Globus 6 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1998

Globus 5 Geografi og samfunnskunnskap (L97)

Trude Mathiesen og Rolf Mikkelsen
Utgivelsesår: 1997