Gunvor Løkken

Gunvor Løkken

Gunvor Løkken er professor ved Høgskolen i Vestfold.

Småbarnspedagogikk

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger
Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)
Utgivelsesår: 2013

Levd observasjon

En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode
Gunvor Løkken
Utgivelsesår: 2012

Barns læring om språk og gjennom språk

Samtaler i barnehagen
Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)
Utgivelsesår: 2011

Småbarnspedagogikk

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger
Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)
Utgivelsesår: 2005

Toddlerkultur

Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen
Gunvor Løkken
Utgivelsesår: 2004

Når små barn møtes

- om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehagen
Gunvor Løkken
Utgivelsesår: 1996