Marcie Madden Austad

Marcie Madden Austad

Tracks 1 Engelsk for helse- og sosialfag Vg1 Lærer-CD

Marcie Madden Austad og Sheila Benestad
Utgivelsesår: 2006

Troubleshooter

Aktivitetsgrammatikk i engelsk for den vidaregåande skolen
Richard Hugh Peel, Kjell R. Andersen og Marcie Madden Austad
Utgivelsesår: 2004

Troubleshooter

Aktivitetsgrammatikk i engelsk for den videregående skolen
Richard Hugh Peel, Kjell R. Andersen og Marcie Madden Austad
Utgivelsesår: 2004