Solveig-Alma Halaas Lyster
© Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Solveig-Alma Halaas Lyster

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Lyster har både gjennom sin tidligere praksis som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver og gjennom sitt forskningsarbeid fokusert spesielt på språk- og leseutvikling og språk-, lesevansker og dysleksi. Hennes forskning har vært knyttet både til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre i leseutviklingen. Både kartlegging av utvikling og av vansker samt tiltak er i fokus i hennes arbeid. Hun har en omfattende publikasjon om temaene språk og lesing både nasjonalt og internasjonalt.

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elever med lese- og skrivevansker

Hva vet vi? Hva gjør vi?
Solveig-Alma Halaas Lyster
Utgivelsesår: 2012

Evaluering

i et dialogisk perspektiv
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Språk- og leseveiledning

- i teori og praksis
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Språkvansker

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer
Irene Velsvik Bele (red.)
Utgivelsesår: 2008

Språkverkstedet

Heidi Tingleff og Solveig Alma Lyster
Utgivelsesår: 2003

Ringeriksmaterialet

Heidi Tingleff, Solveig Alma Lyster og Øyvind Tingleff
Utgivelsesår: 2002