Kirsten Hofgaard Lycke
© Foto: Caroline Roka

Kirsten Hofgaard Lycke

Kirsten Hofgaard Lycke er professor emerita ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Lycke har arbeidet som lærer på Høvik skole i Bærum, på Friundervisningen i Oslo og ved Førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. I dag er hun professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo med høyere utdanning som viktigste forsknings- og undervisningsfelt. Det har gitt bred kontaktflate, mange samarbeidsrelasjoner og situasjoner der har vært naturlig å reflektere over hva nære personlige relasjoner betyr for oss i det daglige.

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Kollegaveiledning med kritiske venner

Lauvås, Lycke og Handal
Utgivelsesår: 2016

Perspektiver på problembasert læring

Kirsten Hofgaard Lycke (red.)
Utgivelsesår: 2002