Berit Lundberg

Berit Lundberg

Berit Lundberg er forfatter på Ny agenda og tidligere Agenda. Berit er lektor med historie hovedfag, norsk mellomfag og studier i musikk, sosiologi og statsvitenskap. Hun har laget undervisningsopplegg i historie og samfunnslære for voksne i nettstøttet undervisning for Oppland fylkeskommune. Berit underviser på Dokka videregående skole som er en kombinert skole og har lang undervisningserfaring i samfunnsfag, norsk og historie.

Ny agenda (2009)

Samfunnsfag for videregående skole
Trond Borge, Berit Lundberg og Ole Aass
Utgivelsesår: 2009

Ny agenda (2009)

Samfunnsfag for videregående opplæring
Trond Borge, Berit Lundberg og Ole Aass
Utgivelsesår: 2009