Torbjørn Lund

Torbjørn Lund

er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er opptatt av skoleutvikling og har de senere årene vært opptatt av å utvikle og forske på skoler i nettverk. Hans arbeid har hatt aksjonsforskning som utgangspunkt, og han har skrevet om ulike modeller for nettverk og hvordan ideer skapes og utvikles i nettverk mellom skoler.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014

Action research

A Nordic perspective
Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.)
Utgivelsesår: 2007

Prosjektarbeid

- fra ord til handling
Siw Skrøvset og Torbjørn Lund
Utgivelsesår: 1996