Svend Kreiner

Svend Kreiner

OL64 (5 stk)

Ordleseprøve 64 ord
Nielsen, Kreiner, Poulsen og Søegård
Utgivelsesår: 2008

OL120 (5 stk)

Ordleseprøve 120 ord
Nielsen, Kreiner, Poulsen og Søegård
Utgivelsesår: 2008

Lærerveiledning til leseprøvene OL64, OL120, MiniSL1 og MiniSL2

Nielsen, Kreiner, Poulsen og Søegård
Utgivelsesår: 2008