Marit Holm Hopperstad

Marit Holm Hopperstad

Marit Holm Hopperstad er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds minne, høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er knyttet til barns meningsskaping med tegning, skriving og multimodale tekster i barnehage og skole. I sin forskning retter hun søkelyset både mot barnas meningsskapende uttrykk og de kulturelle og sosiale kontekster disse uttrykkene formes i. Hun har publisert sin forskning i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter og vært medforfatter til flere bokkapitler. Hopperstad har også utgitt boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning.

Barnekultur

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2016

Barn lager tekster

Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning
Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

Alt begynner med en strek

Når barn skaper mening med tegning
Marit Holm Hopperstad
Utgivelsesår: 2005