Arild Linneberg

Arild Linneberg

Arild Linneberg (f. 1952), dr.philos., professor i allmenn litteraturvitenskap, leder for Centre for Humanistic Legal Studies, UiB. Siste utgivelser: Justismordets retorikk (sammen med Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland) (2013); Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett (2007); Tretten triste essays om krig og litteratur (2001). Har bl.a. oversatt Theodor W. Adornos Estetisk teori (1998) og Minima moralia (2003) til norsk.

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2013