Ingeborg Støren
© Foto: Sveinung Bråthen

Ingeborg Støren

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

Bare søk!

Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier
Ingeborg Støren
Utgivelsesår: 2013

Bare fortell!

Praktisk veiledning i å skrive fortellerlogger
Ingeborg Støren
Utgivelsesår: 2013

Bare skriv!

Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving
Jørn Stordalen og Ingeborg Støren
Utgivelsesår: 2010