Gunnar Liestøl
© Gunnar Liestøl

Gunnar Liestøl

Gunnar Liestøl er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet vært med på å skrive «Digitale medier: en innføring» (2007) og «Mediemøter: mediefag for videregående skole» (2006).

Sammensatte tekster

Arbeid med digital kompetanse i skolen
Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr
Utgivelsesår: 2009