Widar Aspeli
© Fotograf Arnfinn Johnsen

Widar Aspeli

Widar Aspeli, f. 1956. Forfatteren har god kontakt med barn og ungdom og er en god formidler av bøkene sine. Han holder jevnlig skrivekurs for både barn og lærere.