Nils Erik Lie

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie (f. 1942) har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og dommer. I årene 1996–2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han har mangeårig erfaring som foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har holdt en lang rekke foredrag og kurs om parts- og vitneavhør.

Ekspropriasjon

Endre Stavang (red.)
Utgivelsesår: 2015

Parts- og vitneavhør

- i straffesaker og sivile saker
Nils Erik Lie
Utgivelsesår: 2012