Branca Lie

Branca Lie

Branca Lie er dr.scient. og førsteamanuensis ved avdeling for psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Hun underviser i ulike psykologiske og spesialpedagogiske emner og har faglig ansvar for psykologistudenter i pedagogisk psykologi, og er også ekstern foreleser ved Universitetet i Oslo.

Begavede barn i barnehagealder

Branca Lie
Utgivelsesår: 2016

Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever

- begavede elever og begavede elever med lærevansker
Branca Lie
Utgivelsesår: 2014

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Vivian D. Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2014

Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever

- begavede elever og begavede elever med lærevansker
Branca Lie
Utgivelsesår: 2014