Oddbjørn Leirvik

Oddbjørn Leirvik

De kristne i Midtøsten

Kampen for tilhørighet
Berit S. Thorbjørnsrud (red.)
Utgivelsesår: 2015

Atferdsproblemer

Innføring i pedagogisk analyse
Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun K. Ertesvåg og Birgit Leirvik
Utgivelsesår: 2002