Randi Lavik

Randi Lavik

Varehandelens utvikling

Kjøp og salg hjemme og ute
Lavik / Brusdal
Utgivelsesår: 1996