Per Lauvås

Per Lauvås

Per Lauvås er professor emeritus og har tidligere arbeidet blant annet ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Kollegaveiledning med kritiske venner

Lauvås, Lycke og Handal
Utgivelsesår: 2016

Veiledning og praktisk yrkesteori

Per Lauvås og Gunnar Handal
Utgivelsesår: 2014

Forskningsveilederen

Gunnar Handal og Per Lauvås
Utgivelsesår: 2006

Exit eksamen - eller?

Former for summativ evaluering i høgre utdanning
Per Lauvås og Arne Jakobsen
Utgivelsesår: 2002

Perspektiver på problembasert læring

Kirsten Hofgaard Lycke (red.)
Utgivelsesår: 2002

På egne vilkår

En strategi for veiledning med lærere
Gunnar Handal og Per Lauvås
Utgivelsesår: 1999