Rolf-Petter Larsen

Rolf-Petter Larsen

Rolf-Petter Larsen er cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra Kompetansesenteret for ledelse og pedagogikk, Krigsskolen i Oslo, og har vært engasjert som kursholder en rekke steder. Han har en omfattende publisering om pedagogisk/psykologiske- og ledelsesrelaterte emner bak seg og har skrevet en rekke bøker.

Å forstå seg selv og andre

Innføring i transaksjonsanalyse
Rolf-Petter Larsen
Utgivelsesår: 2002

Teamutvikling

Teambygging og teamarbeid
Rolf-Petter Larsen
Utgivelsesår: 1998