Rolf Hobson

Rolf Hobson

Rolf Hobson er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har fagkretsen historie, sosialøkonomi og russisk fra Universitetet i Oslo og dr.art.-graden fra NTNU.

Europeisk politisk historie

1750-1950
Rolf Hobson
Utgivelsesår: 2014

Krig og fred i det lange 20. århundre

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)
Utgivelsesår: 2013

Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945

Samfunnsendring - statssystem - militærteori
Rolf Hobson
Utgivelsesår: 2005