Tove-Gunn Moen

Tove-Gunn Moen

Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS. Moen har tidligere vært ansatt som førstelektor og ansvarlig for bachelorstudiet i revisjon ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Regnskapsorganisering - Oppgavesamling

Bokføring og intern kontroll
Bjørgunn Havstein og Tove-Gunn Moen
Utgivelsesår: 2015

Regnskapsorganisering

Bokføring og intern kontroll
Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein
Utgivelsesår: 2014