Per Kværne

Per Kværne

Religionsleksikon

Per Kværne og Kari Vogt. Med bidrag av Bente Groth og Per Bjørn Halvorsen
Utgivelsesår: 2002

Levende religioner

Groth, Halvorsen, Kværne og Vogt
Utgivelsesår: 1997