Trygve Kvithyld
© Foto: Espen Storhaug.

Trygve Kvithyld

Trygve Kvithyld er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Han er førstelektor med hovedfag i nordisk og har undervist i videregående skole og ved NTNU. Han har også holdt en rekke kurs og skrevet artikler om skriving, skriveopplæring og litteraturdidaktikk.

Gode skrivestrategier

- på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Trygve Kvithyld, Trude Kringstad og Guri Melby
Utgivelsesår: 2014