Arne Krokan

Arne Krokan

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og samfunn. Han er også professor II i nettverksøkonomi ved Markedshøyskolen. Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker.

Det friksjonsfrie samfunn

Om utviklingen av nye digitale tjenester
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2015

Det friksjonsfrie samfunn

Om utviklingen av nye digitale tjenester
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2015

Nettverksøkonomi

- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2013

Den digitale økonomien

Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2013

Nettverksøkonomi

- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2013

Den digitale økonomien

Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet
Arne Krokan
Utgivelsesår: 2010

Medier, politikk og samfunn

Berit von der Lippe (red.)
Utgivelsesår: 2006