Elisabet W. Kristiansen

Elisabet W. Kristiansen

Elisabet W. Kristiansen er lærer og lærebokforfatter.

Tusen millioner 4 Fasit til oppgavebøkene

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2015

Tusen millioner 4B Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millionar 4B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millioner 4 Jeg regner nøtter

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millioner 4B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millionar 4 Oppgåvebok (eingongsbok)

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4 Oppgavebok (engangsbok)

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 4A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 4 Oppgavekort

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2009

Tusen millioner 3 Oppgavekort

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2008

Max Emnekort

Anne-Lise Gjerdrum, Elisabet W. Kristiansen og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2007

Tusen millionar Ny utgåve 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2007

Tusen millionar Ny utgåve 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2006