Per-Bjarne Ravnå

Per-Bjarne Ravnå

Per-Bjarne Ravnå er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen, og har tatt doktorgraden på en avhandling om politikk i den romerske republikken. Han har undervist i antikkens historie ved forskjellige universiteter og høgskoler, og arbeider også med formidling av historie for barn og ungdom.

Gresk og romersk politisk historie

Per-Bjarne Ravnå
Utgivelsesår: 2006