Pål E. Korsvold
© Handelshøyskolen BI

Pål E. Korsvold

Pål E. Korsvold er professor emeritus i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Indiana University (USA). Han har tidligere vært «assistant professor» ved den prestisjefylte franske businesskolen INSEAD og har hatt «visiting professorships» ved San Diego State University (USA) og University of Sydney (Australia). Korsvold har skrevet en rekke artikler om temaer innen finans og valutastyring. Han er en mye benyttet foredragsholder og rådgiver innen norsk næringsliv på temaet valutastyring.

Finansiell risikostyring - Oppgaver og løsninger

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
Utgivelsesår: 2012

Finansiell risikostyring

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
Utgivelsesår: 2012

Norsk-engelsk/engelsk-norsk økonomisk ordbok

Pål E. Korsvold og Helle Snellingen
Utgivelsesår: 2000