Kjetil Kolsrud
© Aftenposten

Kjetil Kolsrud

Kjetil Kolsrud (f. 1975) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, 2000. Han har jobbet med nyheter i Aftenposten siden 1998 som reporter på justisområdet, reportasjeleder på innenriksnyhetene og som leder av politisk avdeling. Han er i dag leder for økonomiredaksjonen. Han har siden 2002 undervist i juss for journalister på Høgskolen i Oslo. Han har også holdt en rekke foredrag om medienes rolle og rettigheter i domstolene for norske dommere, blant annet gjennom domstoladministrasjonens startkurs for nyutnevnte dommere.

Dørene lukkes

- om offentlighet i domstolene
Kjetil Kolsrud
Utgivelsesår: 2002