Hanne Knutsen

Hanne Knutsen

Hanne Knutsen er ansatt som høgskolelektor i drama ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Diktboka

Om arbeid med poetiske tekstar i skolen
Per Olav Kaldestad og Hanne Knutsen
Utgivelsesår: 2006

Scenepresentasjon

Framføringsprosjekter med barn og unge
Anne Ørvig og Hanne Knutsen
Utgivelsesår: 2006