Anne Hege Simonsen
© Foto: Fredrik Arff

Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen (f. 1965)er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998-2000), forsker og faglitterær forfatter.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Kristin Skare Orgeret (red.)
Utgivelsesår: 2012

Se!

Lærebok i visuell journalistikk
Jon Petter Evensen og Anne Hege Simonsen
Utgivelsesår: 2010

Mistenkelige utlendinger

Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år
Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen
Utgivelsesår: 2007

Å se verden fra et annet sted

Medier, norskhet og fremmedhet
Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen
Utgivelsesår: 2005