Per Eivind Kjøl

Per Eivind Kjøl

Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945-2000

En studie av utdanningstenkning i norske partiprogrammer
Alfred Oftedal Telhaug mfl.
Utgivelsesår: 1999