Arne Kinserdal

Arne Kinserdal

Arne Kinserdal var i en årrekke professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert en rekke faglige artikler og skrevet flere lærebøker. Kinserdal er kjent for sitt faglige engasjement og sin pedagogiske interesse. På regnskapsområdet har han engasjert seg sterkt, både nasjonalt og internasjonalt, og blant annet har han vært president i European Accounting Association.

Grunnleggende finansregnskapsforståelse

Arne Kinserdal
Utgivelsesår: 2008

Internasjonale regnskapsstandarder

Frøystein Gjesdal, Erlend Kvaal og Steinar S. Kvifte (red.)
Utgivelsesår: 2006

Finansregnskap med analyse

Arne Kinserdal
Utgivelsesår: 2005

Verdsettelse i teori og praksis

Gunnar A. Dahl, Terje Hansen, Roar Hoff og Arne Kinserdal (red.)
Utgivelsesår: 1997