Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger og er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. Han var professor ved Universitetet i Stavanger i industriell økonomi og i endringsledelse fra 1991 til 2013. Han har også vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, visepreses i Vitenskapsakademiet i Stavanger og har utgitt tolv fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsrapporter om ulike sider ved det moderne produksjonslivet.

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Forbi bunnlinjen

Balansert HMS-økonomi
Jan Erik Karlsen
Utgivelsesår: 2012

Metoder for HMS-regulering

Jan Erik Karlsen
Utgivelsesår: 2011

Systematisk HMS-arbeid

Ledelse for organisatorisk bærekraft
Jan Erik Karlsen
Utgivelsesår: 2010