Per Olav Kaldestad

Per Olav Kaldestad

Per Olav Kaldestad er en norskforfatter og organisasjonsmann. Han er utdannet cand.philol. og arbeidet som norsklærer på Lærarhøgskulen på Stord til 1997. Han er nå forfatter på heltid.

Diktboka

Om arbeid med poetiske tekstar i skolen
Per Olav Kaldestad og Hanne Knutsen
Utgivelsesår: 2006