Line Wittek
© Line Wittek

Line Wittek

Line Wittek er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har publisert en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring.

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

Læringsbaner

- om lærernes læring og praksis
Line Wittek og Berit Bratholm
Utgivelsesår: 2014

Læring i og mellom mennesker

- en innføring i sosiokulturelle perspektiver
Line Wittek
Utgivelsesår: 2012

Skolens undervisning - der læreprosesser møtes

Line Wittek
Utgivelsesår: 2011