Arne Nikolaisen Jordet
© Arne N. Jordet

Arne Nikolaisen Jordet

Arne Nikolaisen Jordet er professor ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Han har arbeidet innenfor lærerutdanningen siden 1992, med særlig vekt på natur-, samfunns- og miljøspørsmål. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk skole ofte omtales som uteskole. Han har en doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) fra Universitetet i Oslo 2007.

Klasserommet utenfor

Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
Arne Nikolaisen Jordet
Utgivelsesår: 2010