Åge Johnsen

Åge Johnsen

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskningsinteresser er strategisk ledelse, resultatstyring og evaluering i offentlig sektor. Han har publisert en rekke artikler og bøker, blant annet bøkene Konkurranseutsetting i kommunene (2004), Organisasjonsteori på norsk (2005), Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked (2007), og En strategisk offentlig sektor (2014).

Strategisk ledelse

Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten
Utgivelsesår: 2015

Styring og medvirkning i lokalforvaltningen

Åge Johnsen, Lars A. Loe og Signy Irene Vabo (red.)
Utgivelsesår: 2000