Berit H. Johnsen

Berit H. Johnsen

Berit H. Johnsen er Dr. Scient i spesialpedagogikk og førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet I Oslo. Hennes forskning og forelesningsområder retter seg mot pedagogisk og spesialpedagogisk idéhistorie, didaktikk-/læreplanteori med fokus på tilpasset opplæring og inkluderende praksiser, etikk, psykososialt arbeid samt på internasjonalt komparativt forskningssamarbeid. Hun har ledet flere internasjonale prosjekter innen forskning og høyere utdanning og hatt redaksjonsansvaret for en rekke publikasjoner på engelsk. Til daglig er hun i ledelsen for det internasjonale programmet Master of Philosophy in Special Needs Education ved instituttet

Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte

Rune Sarromaa Hausstätter og Solveig Magnus Reindal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Research Project Preparation within Education and Special Needs Education

Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans
Berit H. Johnsen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012