Atle Johnsen

Atle Johnsen

Regnskapsloven

Kommentarer til lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Atle Johnsen og Erlend Kvaal
Utgivelsesår: 1998