Odd-Ivar Johansen

Odd-Ivar Johansen

Odd-Ivar Johansen er cand. real fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi. Han har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og videregående skole, og lærebøker i geografi for videregående. Johansen arbeider som avdelingsleder ved Nydalen videregående skole.

Geografi Brettbok

Digital lærebok
Helene Eide, Arne Helge Øverjordet og Odd-Ivar Johansen

Geografi Lærernettsted

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi 2013. Unibok

Landskaper - Ressurser - Mennesker - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi (2013)

Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2013

Geografi (2009)

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling
Øivind Dokken, Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2009